Πελατολόγιο

Το πελατολόγιο της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προσφέροντας στον καθένα τις ιδανικότερες λύσεις και προτάσεις.

 

Φυτώρια Κρήτης

Τα «Φυτώρια Κρήτης» είναι μία δυναμική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1990 από το Γεωπόνο ΑΠΘ Ζαχαρία Παπαδογιαννάκη και κατάφερε με τον ενθουσιασμό και τον επαγγελματισμό της να γίνει γρήγορα μία από τις καλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας φυτών.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έργα πρασίνου