Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Στα εξελιγμένα μηχανολογικά συστήματα που διαθέτουν τα «Φυτώρια Κρήτης» συμπεριλαμβάνονται μία υπερσύγχρονη μεταφυτευτική μηχανή δυναμικότητας 18.000 φυτών ημερησίως, σπορείο και θερμοκήπιο 10 στρεμμάτων πλήρως εξοπλισμένο με υδρονεφώσεις, θερμοκουρτίνες και κυλιόμενα τραπέζια.
Επίσης, διαθέτουν επαρκή στόλο μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ώστε να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια η μεταφορά των φυτών, αφού συσκευαστούν σε καρότσια με πατάρια ή σε κατάλληλα διαμορφωμένες παλέτες.