Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Στο υπερσύγχρονο θερμοκήπιο 10 στρεμμάτων που διαθέτουν, το οποίο είναι εξοπλισμένο με υδρονεφώσεις, θερμοκουρτίνες και κυλιόμενα τραπέζια, παράγονται φυτά από μοσχεύματα και σπόρους ως το τελικό στάδιο της ανάπτυξής τους.
Συγκεκριμένα, στα Μάλλια, σε υπαίθριους χώρους στρεμμάτων καλλιεργούνται διάφορα φυτά από μοσχεύματα. Στο Σίσι σε θερμοκήπιο καλλιεργούνται μπανανιές, στρελίτσιες και άλλα τροπικά φυτά. Και τέλος, σε αγρό 8,5 στρεμμάτων στις Κάτω Γούβες καλλιεργούνται στο έδαφος φοινικοειδή, οπωροφόρα και δέντρα σκιάς.