Νέα προϊόντα

Νέα προϊόντα

Η συνεχής παρακολούθηση μεγάλων εκθέσεων στο εξωτερικό και τα ταξίδια που πραγματοποιούν για να μελετήσουν τη χλωρίδα διαφόρων χωρών, τους επιτρέπει να εισάγουν διάφορα φυτά που δεν είναι διαδεδομένα στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα. 
Αυτά τα φυτά δοκιμάζονται στα «Φυτώρια Κρήτης» για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακολουθείται η συμπεριφορά τους στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας και διαπιστώνεται εάν μπορούν να έχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Εάν η ανάπτυξή τους είναι ικανοποιητική, τα αναπαράγουν και τα εμπορεύονται.